Belangrijk bericht m.b.t. terugbetalingsvoorwaarden 2023


Na ministriële goedkeuring heeft het RIZIV beslist dat de voorwaarden om te voldoen aan het mondzorgtraject ook vanuit 2022 meegenomen worden naar 2024. Hierdoor is het niet meer strikt noodzakelijk m.b.t. uw terugbetaling zich nog aan te melden dit kalenderjaar (2023).Dat wil concreet zeggen dat wanneer u in 2022 op controle bent geweest, u ook in orde bent met uw ziekteverzekering voor 2023.Controles worden liefst enkel nog via de online agenda geboekt. Wij trachten de telefoon door tijdelijk personeelstekort momenteel zoveel mogelijk voor te behouden voor urgenties en dringende vragen.